Některé certifikáty mistra Du Fu Kuna:

 

Certifikát mistra Du Fu Kuna týkající se Wu Shu

Certifikát mistra Du Fu Kuna o posledním dosaženém vzdělání:

Certifikát mistra Du Fu Kuna o lékařské praxi:

Zde je okopírovaná strana z čínského jmenného Wu Shu slovníku (knihy slavných mistrů) týkající se velmistra Zhang Bao Yanga a mistra Du Fu Kuna a jeho školy v Čechách: