Starobylý Tai ji quan Chen
odkaz velmistra Chen Fa Ke


Čínská bojová umění jsou velkolepá rodina starobylých stylů boje vytvořených v dávných dobách po staletí zachovávaná generacemi mistrů až do dnešní doby. Protože se přírodní zákony a fyzikální principy nemění a také lidské tělo je již od počátků homo sapiens stále stejné, neztrácejí na aktuálnosti ani principy boje vynalezené před věky našimi geniálními předky.

K tomuto odkazu starých čínských mistrů boje patří neodmyslitelně také styl Chen Shi Tai ji quan. Tento druh pěstního umění byl do nedávné doby tajný a byl vyhrazen pouze těm, kteří měli příjmení Chen. Je to proto, že Chen Tai Ji vzniklo v údolí Chen Jia Gou v provincii Henan. V tomto údolí patří všichni k rodině Chen (dívky které se vdaly do této vesnice přijaly též příjmení Chen).

Při mé letní cestě do Číny jsme měli já a dva moji "kung fu bratři" Petr Šimon a Ondra Šíma s naším mistrem Du Fu Kunem vzácnou příležitost, navštívit dva ze žáků již zesnulého legendárního velmistra Chen Fa Ke. Jsou to staří mistři Tian Jian Hua a Li Zhong Yin z Pekingu. Mistr Li Zhong Yin studoval také Xin Yi Quan u velmistra Wang Ji Wu, je mladším "kung fu-bratrem" velmistra Zhang Bao Yanga a cvičí kung fu v parku Zhong Shan. Jeho mladší "kung fu bratr" Tian Jien Hua (68) cvičí Chen Tai Ji již 50 let a je mistrem manželky mistra Du Fu Kuna - Dong Xin Min. Jejich mistr Chen Fa Ke (*1887 +1957) byl velmistrem 17té generace rodiny Chen. Roku 1928 se přestěhoval z údolí Chen Jia do Pekingu a později též přijal žáky, kteří nebyli členové rodiny Chen.

Dnes je velmi populární jeho syn Chen Xiao Wang který má v údolí Chen Jia školu ve které vyučuje dokonce i cizince. Proto je také velmi populární i na západě, zejména v USA a Velké Británi. Velmistr Tian Jian Hua byl tak laskav že nám sdělil nejen cenné informace o svém stylu, ale pozval nás též do parku Tan, kde nám své umění předvedl a kde nám také demonstroval svou práci s vnitřní silou Qi gong.

Historie stylu Chen se váže zejména ke jménu Chen Wang Ting (*1600 +1680) což byl tvůrce současné formy tohoto stylu. Byl to velmistr 9-té generace rodiny Chen. Vytvořil zejména pěst 13 pohybů a tzv dlouhou formu. Chen Tai ji má pouze dvě pěstní sestavy a to Di yi Lu Quan a Di Er Lu Quan. V první sestavě převažují pomalé a měkké pohyby a v druhé je zase více rychlých a tvrdých pohybů. Mimoto se v Chen Tai Ji cvičí mnoho Tui Shou (tlačení rukou), které mají při dlouholetém cvičení až, z našeho pohledu, zázračné účinky zejména při aplikaci v reálném boji. Samozřejmou součástí stylu je také cvičení se zbraněmi z nihž nejpopulárnější je zejména rovný meč Tai Ji Jian ale i další zbraně jako Tai Ji Dao nebo tradiční Tai Ji Shuang Jian (dvojité žezlo nebo palcát). Styl Chen je nejstarším ze stylů Tai Ji Quan. Novější styly jako je například Yang Tai ji, Wu Tai ji, Wu Yuxiang Tai ji nebo Sun Tai ji se vyvinuly ze stylu Chen nebo jeho kombinací s dalšími styly. Tento styl pravděpodobně vynalezl taoista Zhang San Feng někdy za vlády dynastie Song (961-1279 n.l.), ale vzhledem k tomu že v je více mistrů jménem Zhang San Feng je nejasné, kdo přesně tvůrcem tohoto stylu. Tai Ji se též nazývá prastarý taoistický symbol, známý také jako Yin Yang značící soulad protikladných sil popsaný též v ranném taoistickém spisu Yi Jing (kniha proměn) sepsaném někdy za dynastie Zhou ( 771-221 před naším letopočtem). První kdo spojil Tai Ji s bojovým uměním byl mistr bojových umění Wang Zong Yue z provincie Shanxi který použil filozofii pozitivní a negativníŹv bojovém umění.

Jak tento princip rovnováhy sil souvisí s bojovým uměním stejného názvu? Souvislost lze vysledovat v mnoha rovinách. Tai ji Quan pravděpodobně vznikl na podkladě taoismu a z principů taoismu také vycházejí veškeré techniky a postupy Tai Ji Quan. Například všechny polohy dlaní ve formách se skládají do symbolu tai ji vpravo i vlevo a navazují na sebe v aplikaci jak ukazuje diagram (obr1). Principy Tui Shou vycházejí ze stejného základu. Není to jen v případě otočení svalové síly útočníka při jeho útoku zprava na jeho levou stranu, ale i převrácení jeho kladné vnitřní síly na zápornou, kladné svalové síly na Qi a naopak. Jak nám předvedl velmistr Tian Jian Hua, vypadá to v praxi asi takto - čím větší silou do něj útočník udeří tím větší silou působí on v opačném směru, neboli svalovou sílu směřující na něj přemění na Qi směřující od něj. Skutečně jsme toto experimentálně zkoušeli a když jsem udeřil mistra Tiena co největší silou do hrudi, málem mi opačně působící síla vykloubila rameno a to bez jakéhokoli vnějšího pohybu mistra Tiena. Totéž samozřejmě platí i opačně, to znamená, že čím větší silou bude útočník tahat za obráncovu ruku, tím větší silou bude tažen k obráncovi. Z našeho evropského pohledu je to nezvyklé ale toto je základní princip Tai Ji při práci s Qi. Chen Tai Ji Quan patří do rodiny vnitřních stylů a také proto při cvičení převažuje tréning vnitřní síly Qi nad svalovou silou. Jak nám vysvětlil velmistr Tian Jian Hua mnoho nynějších cvičenců dělá v přehánění všech pohybů. To vychází z nepochopení stylu. Mnoho pohybů má být pouze myšlených a ne fyzických a nemá se do nich vkládat žádná síla nýbrž qi. Bez práce z Qi je Tai Ji quan pouze prázdný pohyb, nemá žádané zdravotní účinky a nedá se využít ani k sebeobraně.

Při otevírací formě se Qi soustředí v centru dan dien, ramena jsou ěná a myšlení prázdné. V Chen Tai Ji Quan je důležitý požadavek plynulé cirkulace Qi protože její zahrazení v některé části těla zvyšuje jeho zranitelnost a může způsobit zdravotní problémy. Dnes si mnoho lidí myslí, že Tai Ji Quan je pouze í cvičení a že v reálném boji nemá využití. Je to způsobeno nedostatečnou znalostí problematiky čínského bojového umění. Všechny všech stylů Wu Shu jsou si navzájem podobné a liší se jen ím Qi gong a drobnými odchylkami ve způsobu cvičení. Chen Tai Ji má svůj specifický způsob práce s Qi ale pojetí mnoha technik je stejné jako například v Xin Yi, Ba gua nebo Shaolin quan ačkoliv na první pohled a pro laika jsou to naprosto pohybově odlišné styly (v quan je to například známé Chi sau z Wing Tsun které vykazuje podobnost s Tai ji Tui shou).

Specifické pro Tai Ji Quan je přímé působení qi na nervová centra soupeřova těla a to nejen při přímém kontaktu, ale ve vyjímečných případech i na dálku. Toto mistrovství se dá naučitŹým tréningem Tui Shou samozřejmě včetně jeho vnitřní části Qi. (umění síly působící na dálku ovládá například mistr Fang Zhen, který cvičí v parku Tien Tan a je také žákem Chen Fa Ke nebo i Li Zhong Yin. Každý kdo nevěří,že toto existuje, může se na vlastní oči přesvědčit v parku Tien Tan v Pekingu každý den v 6.00 ráno).

V současné době se Chen Tai Ji těší velikému rozkvětu. Za podpory Mezinárodní asociace Wu Shu byla komisí mistrů vytvořena sestava pro soutěže (bi sai dao lu), která je kombinací Di Yi Lu Quan a Di Er Lu Quan. Je nám velikou ctí že jsme mohli vidět zažít účinky Tai ji od mistrů jako je Tian jien Hua, Li Zhong Yin paní Dong Xin Min a seznámit se tak s odkazem legendárního velmistra Chen Fa Ke v nejčistší a nejoriginálnější podobě.