mistr Du Fu Kun

mistr Du Fu KunNarodil se 1950 v Pekingu.

Jeho rod pochází z provincie Hebei odkud do hlavního města přišel i jeho mistr pan Zhang Bao Yang.

Mistr Zhang byl žákem již zesnulého osvíceného velmistra a taoisty, legendárního Wang Ji Wu (a),který pocházel z provincie Shanxi (Tai Yuan), pravlasti Xin yi quan a byl dobrým přítelem Du Fu Kunova otce.

Když bylo mistru Du 17 let, měl již za sebou několikaletý tréning shaolinského Wu shu zejména Chang quan a Mi zhong quan. Při tréningu se však zranil a jeho léčitelem se stal velmistr dr. Wang. Mladý Du se mu chtěl za léčbu odvděčit a tak začal starému velmistrovi pomáhat a starat se o něho. Zároveň se chtěl stát jeho žákem, protože pan Wang byl již v té době žijící legenda. To se mu však podařilo až po po 3 letech. Ve stylu Xin yi je tradicí, že jeho studium je vyhrazeno pouze lidem dobrého charakteru a období 3 let je optimální doba, aby mistr poznal svého budoucího studenta a rozhodl, zda ho bude učit či ne.

Du Fu Kun se tedy stal žákem velmistra Wanga, ale protože ten byl velmi starý posílal ho často trénovat se svým nejlepším žákem Zhang Bao Yangem. Proto je mistrem Du Fu Kuna pan Zhang Bao Yang. Zároveň mistr Du studoval i medicínu (tradiční i západní) na střední škole a po několikaleté praxi absolvoval Pekingskou lékařskou universitu. V roce 1992 navštívil poprvé Československo jako turista a o rok později přicestoval již jako vyslanec Pekingské asociace Wu shu. V Praze se natrvalo usadil, působí zde jako lékař a přijal zde i několik žáků .