Tréningový program
podle velmistra Wang Ji Wu

Wang Ji Wu ve 100 letech

Velmistr Wang Ji Wu ve věku 100 let


 
 

Jedná se o kompletní systém pro zdraví a sebeobranu

Tento systém obsahuje jak qi gong (čchi-kung) a meditační praktiky, tak i mnoho forem sólových, forem ve dvojici, forem ze zbraněmi a silových cvičení. Tento systém v pokročilém stadiu obsahuje také studium čínské tradiční medicíny a napravování kostí a kloubů.

Tréning nových studentů Xin yi začíná nejprve souborem šestnácti cvičení na "vystavění těla", takzvaným Shi liu shi, který slouží k osvojení základního gong fu (dovednosti), li (síly) a qi (vnitřní síly). Toto je základní příprava studenta Xin yi.

Po osvojení těchto cvičení se přistupuje k tréningu postojové techniky San ti shi (trojitého postoje).

San ti shi v provedení velmistra Wanga

San ti shi velmistra Wanga

Tento postoj slouží ke spojení li (síly) a qi (vnitřní síly) v jedno a trojitý postoj znamená: ruce, tělo a nohy v jedné harmonii. San ti shi je nutné praktikovat denně a co nejdelší čas.

Dále se přistupuje ke cvičení pěti elementů Xin yi, takzvaný Wu xing quan (box pěti prvků) který obsahuje

  1. Pi quan
  2. Zuan quan
  3. Beng quan
  4. Pao quan
  5. Heng quan který se provádí ve dvou variantách Shun bu heng quan a Ao bu heng quan
Pao quan v provedení velmistra Wanga

Pao Quan v provedení velmistra Wanga

Pro procvičení těchto pěti elementů v praxi se přistupuje ke cvičení tří forem ve dvojici. Jsou to:

  1. Wu hua pao (pět květinových petard),
  2. Wu xing pao (výbuch pěti prvků),
  3. Wu xing sheng ke quan (zrození a destrukce pěti elementů).
Pro další procvičení pěti elementů se dále cvičí kombinované formy: Wu xin he yi (pět prvků spojených v jeden) a Jin tui lian huan quan (spojená pokračující a ustupující pěst). Dále se cvičí také specielní forma Ji xing si ba (kohoutí forma přes čtyři). Po procvičení této formy je na řadě další forma ve dvojici - Wu shou (Pět rukou).

Po vybudování základů gong fu pomocí předešlých forem nastává čas pro cvičení forem dvanácti zvířat (Shi er xing quan). Dále následují formy:

a dvě další formy cvičené ve dvojici: Jiu tao huan (devět spojení) a An shen pao (výbuch pevného těla).
Po zvládnutí těchto pěstních forem se v Xin yi studují formy zbraní, které se taktéž cvičí sólově i ve dvojicích.
 

Toto je kompletní systém cvičení velmistra Wanga.