16. forem Xin Yi Quan - kung fu na vystavění těla
(Xing Yi Jian Shen Gong - Shi Liu Shi)

cvičení 1 - 4Příprava na cvičení
Postavit se do stoje spatného (chodidla svírají asi 60ti stupňový úhel) a maximálně se uvolnit. Zrak upírat před sebe a špičkou jazyka sa dotýkat patra. Dýchání musí být přirozené, nenásilné, s představou dechu vycházejícího a vcházejícího z tan-tchienu. Na nic nemyslet.

1. cvičení: Sjednocení původní čchi
Zaujmout postoj koně (jezdce) - chodidla jsou od sebe o něco více než je šířka ramen. Zdvihnout ruce pokrčené v loktech, dlaněmi od sebe a pažemi pomalu otáčejte po kruhové dráze (obr. 1a, 1b). Představte si, že pohybujete rukama ve vodě. Počet opakovaní by měl být 36-krát.

1a     1b


2. cvičení: Proplétání dvou nefritových draků okolo těla
Z postoje koně upažte obě ruce směrem doleva. Pravá dlaň směřuje dolů, levá dlaň nahoru ve výšce pasu (obr. 2a, 2b). Představte si, že vláčným pohybem taháte nějaké břemeno zleva doprava a naopak. Boky nenásilně následují pohyb celého těla. Počet procvičení je opět 36-krát.

2a     2b


3. cvičení: Otevírání a zavírání drah čchi
Opět, začínáte v postoji koně. Levou ruku umístíte pod pravou paži tak, aby palec zůstal venku opřený o přední část ramena a aby se dlaň opírala o prsní sval. Pravou ruku zatněte v pěst a točte jí ve vertikálních kruzích dozadu a dopředu (obr. 3a, 3b). Cvičte každým směrem 36krát, potom vyměňte ruce a proveďte totéž.

3a     3b


4. cvičení: Ťu-čchue a suan-wu rozděluje sever a jih
Postavte se do stoje spatného (špičky jsou od sebe) a ruce si dejte volně vedle těla. Uvolněně švihněte pažemi v polokruhu směrem nad hlavu a slabě tleskněte. Potom paže pomalu spusťte a tleskněte za zády v nejkrajnější možné poloze (4a, 4b). Dýchejte zhluboka, ale přirozeně. Pohyby zopakujte 36-krát.

4a     4b
zpět na úvod   další