Velmistr Wang Ji Wu

mladý Wang Ji Wu

mladý Wang Ji Wu

Svými vlastními slovy ve věku 100 let popsal
mistr Wang ji Wu své zásady jak žít zdravý život

„Srdce je klidné a tiché jako nehybná voda."

Má vlastní historie začíná koncem dynastie Qing, prochází obdobím Republiky k lidové republice, už sto let. V mém životě byly časy, kdy jsem byl na vrcholu a kdy na dně, časy bídy a těžkostí, pocty i zneuctění, změny období , to vše ve mně zanechalo hlubokou stopu. Po vzniku lidové republiky se můj život stal vyrovnaným, ale s Kulturní revolucí pohroma znovu zaplavila zemi, a já jsem byl donucen opustit zaměstnání. Všechny tyto události sloužily jako prostředek zušlechťování mého ducha a poskytovaly mi příležitost praktikovat „gong fu" žití na tomto světě.

Člověk musí stále udržovat klidné srdce i když je jeho klid ovlivňován sedmi emocemi (radost, hněv, štěstí, trápení nebo starost, smutek nebo sklíčenost, strach a překvapení). Srdce musí zůstat tak klidné jako nehybná voda, nikdy nedovolující žádným osobním přáním rozbouřit vlny znepokojení. Mé myšlenky jsou čisté, v duchu usiluji o to, zapomenout na sebe sama a přesáhnout běžné záležitosti tohoto světa, udržujíce svůj život jednoduchý a dbajíce, aby mých tužeb nebylo mnoho. S čistým srdcem nebojuji s ostatními ani si nečiním nároky na svět, ale raději usiluji o to, jak jen mohu přispět k všeobecnému prospěchu, pomáhajíce potřebným a ochraňujíce ty, kteří jsou v nebezpečí.

Bez touhy je člověk silný, bez touhy je člověk vyrovnaný, bez touhy se člověk může vrátit k tomu, co je přirozené, bez touhy se člověk vrací k původnímu stavu. Se srdcem jako klidná voda z krajního klidu vzejde činnost, z prázdnoty přichází to, co je živé, yin a yang jsou v souladu a qi plyne bez překážek. Se srdcem jako klidná voda je qi dostačující a duch plný, orgány fungují normálně, krev je živená, dráhy, nervy, zažívání a krevní oběh jsou zdravé a metabolismus stimulován. Když jsou všechny faktory, které zabraňují stárnutí silné, člověk může předcházet nemoci a žít dlouhý a zdravý život.

Člověk je celistvá všeobsažná bytost obdařená určitou vitalitou. Duch a tělo jsou neoddělitelné a tvoří složité jsoucno. Lidská vitalita podporuje, ovlivňuje a je vnímavá k osobě jako celku, kdežto duch je vůdce a kontrolor „hlavní velitel bytosti" jako celku. Za určitých okolností se dá říci, že duch „táhne za jeden vlas a celé tělo ho následuje" nebo vtom nejnepatrnějším hnutí ducha celá bytost odpovídá a každý pohyb ducha má zřetelný účinek na jedince. Proto kladu zvláštní důraz na ducha jako vůdce, stále posilující své rozhodnutí zušlechťovat ducha, udržovat klid srdce a stát se tak čistý jako světlo bez zrníčka prachu. Toto je podobné významu slov, které použil básník dynastie Song, který psal aby „rozuměl nejvyšší ctnosti", aplikované na současnou dobu. Ještě lépe : toto zušlechťování ducha a srdce zlepší fyzickou konstituci lidí, ochrání jejich zdraví a přispěje k dlouhému a zdravému životu.
 
 

„ Žít nadšený život, sloužit veřejnému dobru"

Prošel jsem dlouhou životní pouť zažívaje útrapy, těžkosti a vím, že cítění člověka je často tak tenké jako papír. Viděl jsem korupci a ty, jejichž jedinou starostí je pouhé realizování jejich vlastních tužeb. Kvůli tomu jsem se ještě více snažil ze všech sil žít praktický život, ochoten obětovat stále více pro dobro lidí. Po založení Republiky jsem trávil svůj čas prací v ulicích jako doktor s upřímným nadšením ošetřuje každého, kdo ke mně přišel pro pomoc. Najde-li člověk štěstí ve službě ostatním, bude pln životního ducha, vida věci takové, jaké jsou s klidným srdcem. Tak člověk může dosáhnout stavu, kde duch je uchován uvnitř, tělo je zdravé a duch plný, rozum je moudrý, rozhodnutí činěna pohotově a reakce prováděny spontánně. V důsledku toho bude životní energie posílena a vzroste současně s posilováním zdraví a dlouhověkosti těla.
 
 

velmistr Wang Ji Wu cvičí se svým žákem

Velmistr Wang Ji Wu ve věku 100 let