16. forem Xin Yi Quan - kung fu na vystavění těla
(Xing Yi Jian Shen Gong - Shi Liu Shi)

cvičení 5 - 85. cvičení: Podepřete nebesa a zpevněte kořeny
Spojte si prsty před břichem (dlaněmi dolů) a vzápětí je zdvihněte nad hlavu (obr. 5a). Potom proveďte úklony (obr 5b), záklon (obr. 5c) a hluboký předklon (obr. 5d). V předklonu, pokud můžete, se dotkněte spojenýma rukama země a pomalými kyvadlovými pohyby je posouvejte do stran. Po docvičení se vraťte do výchozí polohy a zopakujte celé cvičení nejméně čtyřikrát. Potom mírně ukročte levou do strany a dopředu (postoj gong-bu). Obě spojené ruce zdvihněte nad hlavu a otočte se celým tělem doleva (obr. 5e). Pohyb opakujte vícekrát za sebou.

5a   5b   5c

5d   5e


6. cvičení: Zdvihněte nohu a ruku
Výchozí poloha - stoj spatný, nohy pokrčené, ruce (jedna nad hlavou, druhá u pasu) před tělem (obr. 6a). Pohyb provádějte až do nejkrajnější polohy. Současně nadzdvihněte pravou patu a hmotnost těla přeneste na levou nohu. Potom všecko zopakujte na druhou stranu (obr. 6b). Cvičení na obě strany střídejte najméně 36krát.

6a     6b


Poznámka:
Cvičení 1 až 4 mají mimořádně pozitivní vliv na paže a páteř. Cvičení 5 a 6 podporují funkci kloubů a trávení.

7. cvičení:
a) Koncentrujte mysl a ohlédněte se

Postavte se do stoje spatného, ruce jsou volně podél těla. Otáčejte hlavou (na obě strany) až do krajních poloh (obr. 7a).

b) Zlatá slípka zobe zrní
Postoj i ruce zůstávají v nezměněné poloze, pouze pohyby hlavou nejsou do stran, nýbrž nahoru a dolů (obr. 7b a 7c). Cvičení A a B opakujte osmnáctkrát. Zlepšují krevní oběh, snižují krevní tlak a jsou dobrou prevencí kornatění cév.

7a   7b   7c


8. cvičení: Opičí paže ohřívající krev
Pokrčte nohy, váhu přeneste na pravou nohu a levou patu zdvihněte (obr. 8). Obě ruce zdvihněte k pravému uchu a prsty levé ruky začněte třít o dlaň druhé ruky, dokud neucítíte teplo. Hlava je otočená doleva. Potom současně s volným spuštěním rukou přejděte do opačné pozice a celý úkon následně zopakujte nejméně šestkrát.

8
minulá   zpět na úvod   další