Česká škola Xing yi quan

Česká škola Xin Yi Quan


Co je to Xin yi quan:

Xin yi liu he quan (Sin yi liou che čchüan), který se populárně nazývá i Xin yi quan, znamená "šest sladění srdce a vůle". V současnosti se často používá i název Xing yi quan, což znamená "šest sladění formy a vůle". V Číně je značné rozšířený.

Na počátku vzniku této školy stojí generál Yue Fei (Jüe Fej), zakladatel nynější podoby Xin yi, který se základům tohoto stylu naučil u legendárního mistra Zhou Tonga (Čou tchunga) a od něhož přecházela tradice po slavných jménech:

podrobnější rozpis je na stránce rodokmen stylu

Čínské bojové styly se všeobecně dělí na dvě velké skupiny, a to na vnitřní školy (nei jia) a vnější školy (wai jia). Součástí výcviku vnitřních škol jsou i praktiky qi gong což je starobylé čínské umění ovládání vnitřní energie.

K vnitřním školám patři především Xin yi quan, Ba gua zhang a Tai ji quan. Xin yi liu he quan tedy patří k vnitřním školám. Je bojovým uměním, ve kterém se spojuje pohyb s klidem, což znamená, že venku jsou tělesné pohyby tvrdé a pevné, ale přitom uvnitř je dýchaní přirozené a samovolné. Tento bojový styl stojí na principech yin (jin) a yang (jang), wu xing (pěti prvků) a jejich vzájemného rození a překonávaní. Těchto pět prvku je:

 1. kov (jin),
 2. voda (shui),
 3. dřevo (mu),
 4. oheň (huo) a
 5. země (tu)
a reprezentuje je pět způsobu úderu:
 1. sekový - pi,
 2. provrtávací  - zuan,
 3. nárazový - beng,
 4. petardový - pao a
 5. horizontální - heng,
které se cvičí v sestavě Wu xing quan (box pěti prvků).

Dále styl obsahuje tzv. dvanáct forem, či stylů:

 1. Opice - Hou xing,
 2. Tygra - Hu xing,
 3. Draka - Long xing,
 4. Koně, - Ma xing,
 5. Hada, - She xing,
 6. Kohouta, - Ji xing,
 7. Vlaštovky, - Yan xing,
 8. Krahujce, - Yao xing,
 9. Pštrosa, - Tuo xing,
 10. Aligátora, - Tai xing,
 11. Orla - Ying xing a
 12. Medvěda - Xiong xing.


Po dosáhnutí určitě úrovně v cvičeni se tvrdé a měkké formy vzájemně doplňují, existence formy a vědomé vnímaní stylu se mění na neexistenci formy (automatické provádění stylu), kdy cvičenec dosahuje stavu, ve kterém je forma bez formy, vůle bez vůle, přirozená koordinace dechu a kde se všechno děje samo od sebe. Tzv. šest sladění v názvu tohoto stylu znamená sladění:

Pohyby celého těla mají být sladěny do jednoho celku a sila postupuje od nohou ke kolenům, bokům, zádům, ramenům a loktům a v daném okamžiku je síla soustředěná v celém těle. V bojovém umění Xin yi liu he quan je požadavek: "tři srdce musí být prázdná".

Tato tři srdce znamenají:

 1. srdce temene - tou ding xin
 2. srdce rukou (dlaní) - shou xin a
 3. srdce nohou (chodidel) - zu xin.
Prázdnota srdce temene ukazuje na to,že v hlavě nesmí být žádné rušivé a zmatené myšlenky, je potřebné koncentrovat všechnu pozornost a hledět upřené na protivníka. Prázdnota srdce rukou a nohou (tj. dlaní a chodidel) znamená, že svalstvo dlaní a chodidel musí být stáhnuté směrem dozadu, prsty nohou se zatínají do země a prsty rukou jsou napružené. Upřené pozorování protivníka se nazývá "jedovatý pohled" (yan yao du).

V Xin yi se též využívají tradiční zbraně čínského Wu shu. Jsou to:

Obecně se ovšem využívají i další zbraně podle krajových zvyklostí (například i jelení parůžky dlouhý meč atd.). Dá se říci, že v Xin yi lze použít každou zbraň.

Při nácviku Xin yi quan se postupuje od jednoduchého k složitému a síla se přidává až postupem času, tedy není nutné cvičit hned naplno, protože by mohlo dojít k poranění svalstva nebo kloubů. Dýchání má být přirozené a nenásilné, aby nedošlo k zahrazení energie qi v hrudi a tím k tlaku a dušnosti. Při cvičení nesmíme být hladoví ani přejedení, neboť by to mohlo mít nepříznivé následky pro játra a žaludek. Pokud se ovšem Xin yi praktikuje správně, má pozitivní vliv na zdraví a zaručuje dlouhověkost. Důkazem toho budiž velmistr Wang Ji Wu, který se dožil 102 let a nebo velmistr shi yie Zhang Bao yang kterému je nyní 75 let (narozen 1922) , stále aktivně cvičí, těší se výbornému zdraví a v boji nemá soupeře. V Číně se říká: mnoho lidí cvičí mnoho stylů ale kdo cvičí Xin yi, ten nepotřebuje cvičit nic jiného. Toto je ve stručnosti výklad o stylu kung fu - Xin yi liu he quan.

Poznámka:
U čínských výrazů je použitý čínský přepis "pinyin".